Contacts

           

Academic Staff


Inst. Ahmet YİRMİBEŞ
Erasmus Institutional Coordinator
Unit : Erasmus Office
Division : Erasmus Office / Institutional Coordinator
E-mail : ayirmibes@bartin.edu.tr 
Phone : 0378 223 54 39
Responsibilities :  İş Tanımı
Administrative Staff

Cihan BOZKURT

Officer

Unit : Erasmus Office o
Division : Erasmus Incoming / Outgoing Students&Staff
E-mail : cbozkurt@personel.bartin.edu.tr 
Phone : 0378 223 54 39
Responsibilities İş Tanımı

Erasmus Office
Bartın University, Kutlubey Campus, Rector's Office, Ground Floor - 74100, Merkez/BARTIN
Phone: +90 378 223 5439


ÖNEMLİ LİNKLER TANITIM MEVZUAT İLETİŞİM
Avrupa Komisyonu E+ Tanıtım Günü Dış İlişkiler GK Yönergesi Erasmus Koordinatörlüğü
T.C. AB Bakanlığı E+ Bilgilendirme Toplantıları E+ Yönergesi Öğr. Gör. Ahmet YİRMİBEŞ
Yükseköğretim Kurulu Giden Öğrenci Oryantasyonları E+ Usul ve Esaslar Erasmus Kurumsal Koordinatörü
Türkiye Ulusal Ajansı E+ Kulübü E+ Uygulama El Kitabı E-posta: ayirmibes@bartin.edu.tr
Bartın Üniversitesi E+ Tanıtım Materyalleri   Telefon: +90 378 223 5435
ISCED Kodları Faaliyet Raporları   Ofis E-posta: ulik@bartin.edu.tr
E+ Öğrenci Beyannamesi