Grading System at BU

Letter Grades

 

The grades of students studying abroad through exchange programs such as Erasmus+ are converted into local grades at Bartın University as seen in the table below.

 

When converted into ECTS or vice versa, the assessment system of grades ranges from AA to FF at Bartın University and A to F in ECTS system. The local grades achieved by outgoing students from the host institution are directly translated to ECTS system and then the ones at BU.

Full Academic Year: 60 ECTS

One Semester: 30 ECTS

 

ECTS Grades

Grading System at BU

Explanations

A

AA

Excellent

B

BA

Very good

C

BB

Good

D

CB

Satisfactory

E

CC

Sufficient

FX

FF

Fail (Some more work required)

F

FF

Fail (Considerable further work required)

 

ÖNEMLİ LİNKLER TANITIM MEVZUAT İLETİŞİM
Avrupa Komisyonu E+ Tanıtım Günü Dış İlişkiler GK Yönergesi Erasmus Koordinatörlüğü
T.C. AB Bakanlığı E+ Bilgilendirme Toplantıları E+ Yönergesi Öğr. Gör. Ahmet YİRMİBEŞ
Yükseköğretim Kurulu Giden Öğrenci Oryantasyonları E+ Usul ve Esaslar Erasmus Kurumsal Koordinatörü
Türkiye Ulusal Ajansı E+ Kulübü E+ Uygulama El Kitabı E-posta: ayirmibes@bartin.edu.tr
Bartın Üniversitesi E+ Tanıtım Materyalleri   Telefon: +90 378 223 5435
ISCED Kodları Faaliyet Raporları   Ofis E-posta: ulik@bartin.edu.tr
E+ Öğrenci Beyannamesi