Grading System at BU

Letter Grades

 

The grades of students who have previously studies abroad through exchange programs such as Erasmus+ are converted into local grades at Bartın University as seen in the table below.

 

When converted into ECTS or vice versa, the assessment system of grades ranges from AA to FF at Bartın University and A to F in ECTS system. The local grades achieved by outgoing students from the host institution are directly translated to ECTS system and then the ones at BU.

Full Academic Year: 60 ECTS

One Semester: 30 ECTS

 

ECTS Grades

Grading System at BU

Explanations

A

AA

Excellent

B

BA

Very good

C

BB

Good

D

CB

Satisfactory

E

CC

Sufficient

FX

FF

Fail (Some more work required)

F

FF

Fail (Considerable further work required)

 

Ä°lgili resim
ÖNEMLİ LİNKLER TANITIM MEVZUAT İLETİŞİM
Avrupa Komisyonu Erasmus+ Tanıtım Günü Dış İlişkiler GK Yönergesi Bartın Üniversitesi Erasmus Koordinatörlüğü
T.C. AB Bakanlığı Erasmus+ Bilgilendirme Toplantıları Erasmus+ Yönergesi Öğr. Gör. Burçin KEF
Yükseköğretim Kurulu Giden Öğrenci Oryantasyonları Erasmus+ Usul ve Esaslar Erasmus Kurumsal Koordinatörü
Türkiye Ulusal Ajansı Erasmus+ Kulübü Etkinlikleri Erasmus+ Uygulama El Kitabı E-posta: bkef@bartin.edu.tr
Bartın Üniversitesi Erasmus+ Tanıtım Materyalleri   Telefon: +90 378 223 50 83
ISCED Kodları Birim Faaliyet Raporları   Ofis E-posta: ulik@bartin.edu.tr
Erasmus+ Öğrenci Beyannamesi     Ofis Telefon: +90 378 223 51 55