INTERNATIONAL STUDENTS APPLICATIONS START FOR 2019-2020 ACADEMIC YEAR

International student applications are open to associate and bachelo's degree programs for the academic year 2019-2020. For details about the applications, please visit us on: https://isoen.bartin.edu.tr 
Bartın University 2019-2020 Academic Year International Students Admission Dates

31 May – 21 June 2019

Applications of international students

24 – 27 June 2019

Evaluation of applications

28 June 2019

Announcements of candidates to be registered

22 – 26 July 2019

Registrations of international students

 

01 – 21 August 2019

Additional applications of international students

22 – 23 August 2019

Evaluation of applications

26 August 2019

Announcements of candidates to be registered

9 – 13 September 2019

Additional registrations of international students

16 – 17 September 2019

Turkish Language Proficiency Exam

18 September 2019

International Students Orientation Program (Compulsory)ÖNEMLİ LİNKLER TANITIM MEVZUAT İLETİŞİM
Avrupa Komisyonu E+ Tanıtım Günü Dış İlişkiler GK Yönergesi Erasmus Koordinatörlüğü
T.C. AB Bakanlığı E+ Bilgilendirme Toplantıları E+ Yönergesi Öğr. Gör. Ahmet YİRMİBEŞ
Yükseköğretim Kurulu Giden Öğrenci Oryantasyonları E+ Usul ve Esaslar Erasmus Kurumsal Koordinatörü
Türkiye Ulusal Ajansı E+ Kulübü E+ Uygulama El Kitabı E-posta: ayirmibes@bartin.edu.tr
Bartın Üniversitesi E+ Tanıtım Materyalleri   Telefon: +90 378 223 5435
ISCED Kodları Faaliyet Raporları   Ofis E-posta: ulik@bartin.edu.tr
E+ Öğrenci Beyannamesi