INTERNATIONAL STUDENTS ORIENTATION PROGRAMME 2018-2019

Orientation Day is held by International Students Office at the beginning of each academic year. For 2018-2019, orientation programme will be held on 5 October 2018 (Wednesday) and it starts with the presentation at the Central Conference Hall on Agdaci Campus. All day programme can be seen below:
 

 

5 October 2018 Orientation Programme
 
10:00 – 12:00 
Orientation Presentation (Central Conference Hall)
 
12:00 – 12:30
Campus Tour in Ağdacı
 
13:00 – 13:50
Lunch (Kutlubey Campus)
 
14:00 – 14:30
Campus Tour in Kutlubey
 
15:00 – 16:45
City Tour in Amasra, the Pearl of the Black Sea
 
16:45
Moving Back to BartınPlease fill out the Participation Form for the programme here.


You will be informed about the following issues by participating in the presentation.

  • Information about the city of Bartın and Bartın University
  • Residential Permit and Health Insurance
  • Course Registrations, UBYS (UIMS) System, E-mail Service
  • University E-mail servicesÜniversite e-posta hizmeti
  • UBYS (UIMS) System
  • Exchange Programmes
  • Student Expectations
  • Student Clubs

 

 

ÖNEMLİ LİNKLER TANITIM MEVZUAT İLETİŞİM
Avrupa Komisyonu E+ Tanıtım Günü Dış İlişkiler GK Yönergesi Erasmus Koordinatörlüğü
T.C. AB Bakanlığı E+ Bilgilendirme Toplantıları E+ Yönergesi Öğr. Gör. Ahmet YİRMİBEŞ
Yükseköğretim Kurulu Giden Öğrenci Oryantasyonları E+ Usul ve Esaslar Erasmus Kurumsal Koordinatörü
Türkiye Ulusal Ajansı E+ Kulübü E+ Uygulama El Kitabı E-posta: ayirmibes@bartin.edu.tr
Bartın Üniversitesi E+ Tanıtım Materyalleri   Telefon: +90 378 223 5435
ISCED Kodları Faaliyet Raporları   Ofis E-posta: ulik@bartin.edu.tr
E+ Öğrenci Beyannamesi