Our Erasmus Incoming Student Monika Milak Successfully Completed Her Erasmus Mobility For Studies (2nd August 2021)

Monika Milak, the student of Carpathian State College in Krosno-Poland, who successfully completed her education in the Forest Engineering Department of our university within the scope of the Erasmus Program (SMS) in the Spring semester of the 2020-2021 Academic Year, received the certificate of participation. Expressing that she is very happy to have completed the Erasmus Mobility in Turkey and especially in Bartın, Monika Milak stated that she would return to her country with very important experience and gains.

ÖNEMLİ LİNKLER TANITIM MEVZUAT İLETİŞİM
Avrupa Komisyonu E+ Tanıtım Günü Dış İlişkiler GK Yönergesi Erasmus Koordinatörlüğü
T.C. AB Bakanlığı E+ Bilgilendirme Toplantıları E+ Yönergesi Öğr. Gör. Ahmet YİRMİBEŞ
Yükseköğretim Kurulu Giden Öğrenci Oryantasyonları E+ Usul ve Esaslar Erasmus Kurumsal Koordinatörü
Türkiye Ulusal Ajansı E+ Kulübü E+ Uygulama El Kitabı E-posta: ayirmibes@bartin.edu.tr
Bartın Üniversitesi E+ Tanıtım Materyalleri   Telefon: +90 378 223 5435
ISCED Kodları Faaliyet Raporları   Ofis E-posta: ulik@bartin.edu.tr
E+ Öğrenci Beyannamesi